Aktualności

  • 26 sty 2022

    Zmiany w programach ochrony oraz dokumenty na rok 2022

    Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 9/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany do programów ochrony zasobów genetycznych owiec rasy białogłowa owca mięsna, merynos polski w starym typie, kamienieckiej, świniarka, cakiel podhalański, merynos odmiany barwnej, corriedale (koridel), czarnogłówka, olkuskiej, pomorskiej, uhruskiej, wielkopolskiej, wrzosówka, żelaźnieńskiej, polska…Więcej >
  • 21 sty 2021

    Informacja dotycząca zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych w 2021 roku

    Szanowni Państwo, Hodowcy i Przedstawiciele Związków Hodowców, Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach uzgodnień…Więcej >