Procedura, formularze i aktualny terminarz działań

18 stycznia 2018

Procedura na rok 2018

W zakładce dokumenty znajduje się nowa Procedura przystąpienia do realizacji programów ochrony zasobów genetycznych owiec na rok 2018.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wszystkie dokumenty powinny być przesyłane na nowy Zakład Hodowli Owiec i Kóz. Adres oraz Koordynatorzy pozostają bez zmian.

Formularze wykazów

Obowiązują te same formularze wykazów jak w roku 2015.

Aktualny terminarz działań

W tabeli podano terminy składania Wniosków i Wykazów do Instytutu oraz inne ważne dla Hodowców informacje.

Terminarz
14 marcatermin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu rolno-środowiskowego-klimatycznego
14 marcaostateczny termin składania Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie (kolejny rok)
15 marcadzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie w programie ochrony
15 majaostateczny termin zatwierdzenia Wykazów
40 dnina zgłoszenie do Instytutu zamiany zwierząt oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR
10 dnina zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienia okoliczności naturalnych
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatoremmożliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt