Dokumenty na rok 2023

18 stycznia 2023

Informujemy, że w roku 2023 Hodowców przystępujących do Programu ochrony zasobów genetycznych owiec obowiązują dokumenty, umożliwiające ubieganie się o przyznanie płatności w ramach interwencji „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” (PS WPR 2023-2027), a Hodowców już uczestniczących w Programie - w ramach PROW 2014-2020.