Zmiany w programach ochrony oraz dokumenty na rok 2022

26 stycznia 2022

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 9/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany do programów ochrony zasobów genetycznych owiec rasy białogłowa owca mięsna, merynos polski w starym typie, kamienieckiej, świniarka, cakiel podhalański, merynos odmiany barwnej, corriedale (koridel), czarnogłówka, olkuskiej, pomorskiej, uhruskiej, wielkopolskiej, wrzosówka, żelaźnieńskiej, polska owca górska, polska owca górska odmiany barwnej, polska owca pogórza.

Zaktualizowane programy ochrony można znaleźć również w zakładce Programy ochrony.

Procedurę przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych owiec można znaleźć w zakładce Dokumenty.