merynos odmiany barwnej

Stado barwnych merynosów wytworzono w latach osiemdziesiątych (XX wieku) w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. W początkowym etapie pracy pozostawiano do chowu pojedyncze barwne osobniki (głównie tryki) rodzące się w zarodowych stadach merynosa polskiego, które kojarzono między sobą, a przede wszystkim z osobnikami o białym runie. Uzyskiwane z tych kojarzeń potomstwo „nosicieli“ barwnego genu o białym runie kojarzono następnie z barwnymi trykami; z tych kojarzeń rodziło się około 50% barwnych osobników, które kojarzono między sobą.

Schemat wytworzenia barwnego merynosa:

  • barwny (BB) x biały (NN) — biały „nosiciel” barwnego genu (BN)
  • barwny (BB) x biały „nosiciel” barwnego genu (BN) — 50% barwne (BB) + 50% białe (BN)
  • barwny (BB) x barwny (BB) — 100% barwne (BB)

W wyniku wieloletniej pracy wytworzono stado 150–160 matek oraz 10 linii tryków z barwną wełną. Obecny stan pogłowia wynosi 110 owiec matek. Od początku prowadzonych prac nad wytworzeniem barwnego merynosa prowadzi się dokumentację hodowlana. W 1992 roku stado zostało zarejestrowane jako stado zarodowe i od tego czasu RZHOiK w Bydgoszczy prowadzi księgi zwierząt hodowlanych.