owca pogórza

Polska owca pogórza to rasa lokalna, wytworzona na terenie Pogórza Karpackiego i Przedgórza Sudeckiego, służąca potrzebom miejscowej ludności. W trakcie procesu hodowlanego nabyła specyficzne cechy, dzięki którym stała się doskonale przystosowana do warunków podgórskich rejonów Polski.

Polska owca pogórza to owca w typie mięsno-wełnistym, z możliwością użytkowania mlecznego. Rasa mateczna, o dobrych cechach macierzyńskich. Charakteryzuje się plennością na poziomie 130% i średnio wczesnym dojrzewaniem. Przydatna do chowu indywidualnego w systemie ekstensywnym, dobrze wykorzystuje pastwisko.